Flyrs første kvartalsrapport viser at selskapet har lyktes godt med å etablere og lansere et helt nytt flyselskap i Norge. Tallene for andre kvartal 2021 inkluderer kun en dag med operasjonell virksomhet og er i all hovedsak knyttet til etablering av selskapet. Selskapet er i en solid finansiell posisjon med en kontantbeholdning på 515 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.